top of page
Imam par vprašanj o Bitcoinu
bitcoin-logo2_edited.jpg

Odgovori na vprašanja ti bodo lahko prišla prav pri pogovoru z nadležnimi bitcoinerji ali pa popolnimi analfabeti, akademiki, fiat strokovnjaki, ki te bodo prepričevali, da je z obstoječim monetarnim sistemom vse v najlepšem redu.

1. Kaj je Bitcoin?

Bitcoin je decentralizirana digitalna valuta, ki omogoča prenos vrednosti kadarkoli, kamorkoli, komurkoli. Temelji na tehnologiji imenovani blockchain, ki omogoča sledenje vseh transakcij, ki so bile kadarkoli opravljene z bitcoinom. Je valuta in omrežje v enem. Bitcoin je omejen na 21 milijonov enot. Omogoča lastništvo denarja brez vključevanja državnih organov ali finančnih institucij, kar omogoča posameznikom popoln nadzor nad njihovim denarjem.

2. Kaj je Bitcoin in kaj bitcoin?

Bitcoin (z veliko začetnico) se nanaša na celotno omrežje in protokol, medtem ko se bitcoin (z malo začetnico) nanaša na posamezno enoto digitalne valute, ki jo je mogoče poslati in prejemati prek omrežja Bitcoin. Druga pomembna razlika je tudi v semantiki - Bitcoin se pogosto uporablja za navedbo tehnologije, medtem ko bitcoin označuje kriptovaluto.

3. Kaj je decentralizirano omrežje

Decentralizirano omrežje je mreža, kjer ni ene same točke nadzora. Namesto tega je omrežje sestavljeno iz velikega števila enakopravnih vozlišč, ki so med seboj povezana in delujejo skupaj za zagotavljanje funkcionalnosti omrežja. Vsakemu vozlišču je dovoljeno delovanje v skladu s skupnimi pravili in znotraj dogovorjene strukture, kar omogoča učinkovito delovanje brez potrebe po centralnem upravljanju. Pri decentraliziranem omrežju ni ene same točke, ki bi lahko prekinila povezavo in tako onesposobila celotno omrežje, kar zagotavlja večjo varnost in zanesljivost.

4. Kaj je odprto omrežje?

Odprto omrežje je mreža, ki je dostopna za vse, ki želijo uporabljati in prispevati k njej. To pomeni, da se lahko vsakdo poveže z omrežjem in sodeluje pri njegovem delovanju, vključno s prispevanjem k razvoju kode, uporabi storitev, kot so transakcije in shranjevanje podatkov, ter tudi pri upravljanju in nadzoru nad omrežjem. To je nasprotje zaprtega omrežja, ki je dostopen samo za omejeno število ljudi ali organizacij, ki imajo nadzor nad njim. Odprta omrežja so ključna za razvoj decentraliziranih tehnologij, kot so blockchain in kriptovalute, saj omogočajo in spodbujajo sodelovanje skupnosti in izmenjavo idej.

5. Bitcoin ločuje denar od države. Kaj to pomeni?

Pravimo, da Bitcoin ločuje denar od države, ker ni pod nadzorom nobene centralne avtoritete ali države. To pomeni, da se transakcije izvajajo neposredno med posamezniki, brez potrebe po posredniku, kot je banka ali vlada. Bitcoin omogoča posameznikom, da samostojno upravljajo s svojim denarjem, ne da bi se morali zanašati na tretje osebe, ki bi jim lahko vsilile omejitve ali nadzor nad njihovimi finančnimi sredstvi. To daje posameznikom večjo svobodo in nadzor nad njihovimi financami ter jih varuje pred morebitnimi zlorabami in manipulacijami s strani centrov moči.

6. Kako Bitcoin omogoča suverenost posameznika?

Bitcoin omogoča suverenost posameznika na način, da omogoča neposredno lastništvo in nadzor nad njegovim denarjem, brez potrebe po posrednikih, kot so banke ali druge finančne institucije. S tem posameznik pridobi popoln nadzor nad svojim premoženjem in se lahko izogne tveganju, da bi njegovo premoženje bilo zamrznjeno ali zaseženo s strani države ali drugih institucij. To pomeni, da ima posameznik večjo samostojnost in svobodo pri upravljanju svojega denarja ter ga lahko porabi ali naloži po lastni presoji, brez kakršnihkoli omejitev s strani države ali drugih posrednikov.

7. Zakaj je suverenost posameznika pomembna?

Suverenost posameznika pomeni, da ima vsak posameznik pravico do samostojnih odločitev o lastnem življenju, brez nepotrebnega vmešavanja drugih posameznikov ali institucij. To pomeni, da ima vsak posameznik pravico do osebne svobode, ki mu omogoča uresničevanje lastnih želja in ciljev, ne da bi pri tem moral žrtvovati svoje temeljne pravice ali vrednote.

Suverenost posameznika je pomembna, ker zagotavlja osebno svobodo, avtonomijo in samoodločanje. Ljudje lahko razvijejo svoj potencial in uresničijo svoje cilje, kar prispeva k njihovemu osebnemu zadovoljstvu in blaginji. Poleg tega suverenost posameznika zagotavlja raznolikost in kreativnost v družbi ter prispeva k napredku in inovacijam.

8. Kaj je denar?

Denar je informacija o vrednosti, ki se prenaša med uporabniki omrežja. Je starejši od pisave. Je sredstvo, ki ga ljudje uporabljajo za lažjo izmenjavo blaga in storitev. Denar ima tri osnovne funkcije: kot sredstvo za menjavo, shranjevanje vrednosti in enota računa. Sredstvo za menjavo pomeni, da lahko ljudje z denarjem kupijo blago in storitve. Shranjevanje vrednosti se nanaša na sposobnost denarja, da ohrani svojo vrednost skozi čas. Enota računa pomeni, da denar omogoča primerjavo vrednosti različnih dobrin in storitev.

9. Je denar na banki moj?

Denar, ki ga imate na bančnem računu, ni vaš, saj ste ga položili v banko in s tem postali njen upnik. Banka vam obljublja, da vam bo omogočila dvig in uporabo sredstev, ko jih boste potrebovali. Do sredstev ne morete kadarkoli, temveč le v času poslovanja banke. Banka lahko uporablja vaš denar za svoje poslovanje, kot so posojila drugim strankam ali naložbe na borzi. Čeprav banke zagotavljajo, da je denar varno shranjen, obstaja tveganje, da izgubite del ali celotno vloženo vsoto. Dostop do depozita/denarja je v rokah banke in vam lahko kadarkoli prepreči dostop do njega, če tako presodi glede na svoje kriterije.

 

 10. Kaj je fiat denar?

Fiat denar je denar, ki ga izdaja država in se uporablja kot zakonsko sredstvo plačila znotraj določenega območja. Vrednost fiat denarja je  določena z zaupanjem ljudi v državo, ki ga izdaja. Država ima monopol nad izdajanjem fiat denarja in manipulira količino denarja, ki je v obtoku, kar vpliva na njegovo vrednost v primerjavi z drugimi valutami. Po domače povedano, država ima monopol nad izdajo denarja, ki ga vedno uporablja sebi v prid in nikoli v vašo.

11. Kaj je inflacija?

Inflacija je povečanje količine denarja v obtoku, ki se ga poslužujejo centri moči kot so centralne banke in vlade. Z vsakim povečanjem količine denarnih enot na trgu, se zmanjša vrednost (kupna moč) vaše denarne enote, ki jo imate v rokah.

NEWSLETTER

Novice s sveta Bitcoina v vaš nabiralnik.

bottom of page